„Meritum Cloud i ich zespół są bardzo otwarci, pracowici i godni zaufania. Gdy tylko poznali nasze wymagania, nasz zespół IT był przekonany, że dostarczy to, czego potrzebujemy”.

Fiona Russell, dyrektor finansowy

Klient:

The Elton John AIDS Foundation

www.eltonjohnaidsfoundation.org

Produkty i usługi:

Branża:

Dobroczynność

Wielkość organizacji:

300 pracowników

Kraj:

Wielka Brytania

Meritum Cloud usprawnia sprawozdawczość finansową dla Fundacji EJAF

Fundacja Eltona Johna działa w złożonym środowisku obejmującym wiele organizacji charytatywnych, beneficjentów, partnerów, walut i obowiązków ustawowych jako organizacja przyznająca dotacje. Dlatego ważne jest, aby jego dane finansowe były dokładne, aktualne i możliwe do wykonania.
Dyrektor Finansowy Fundacji Fiona Russell opisuje rolę Meritum Cloud w zwiększaniu dostępności i widoczności informacji finansowych w organizacji.

Wyzwanie

Problemem było tzw. wąskie gardło w dziale finansów. EJAF miał solidny system finansowy, ale miał pewne braki w sprawozdawczości. Potrzebowali bardziej wnikliwych informacji finansowych. Ich wyzwaniem była poprawa rozliczalności wydatków w całej organizacji.

Rozwiązanie

„Meritum Cloud zaprojektowało pulpit do raportowania dla kadry kierowniczej w ramach usługi Power BI, więc naszym następnym krokiem jest wdrożenie silnika danych w celu jego wypełnienia.

„Oprócz naszego systemu finansowego, docelowo będziemy również nakładać funkcje raportowania Power BI na nasz system dotacji i platformę CRM, dzięki czemu będziemy konsolidować informacje z trzech różnych źródeł danych”.

Key Benefits

IT costs reduced by ca.30%

Latest operating system and applications

Advanced IT solution with no infrastructure investment

Reduced loss in revenue due to downtime

Highly performant and secure productivity platform

Improved employee productivity and collaboration

Predictable, affordable pay-as-you-go pricing

Technology supporting ‘flexible working’ culture